JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1496-17

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen och länsstyrelsen, inte ändrat en kommunal nämnds föreläggande att ett bensinbolag skulle förse områden kring drivmedelspumparna med täta spillzoner.

Tillhörande dokument