JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1538-16

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat tillstånd till att anlägga en hamn för fritidsbåtar och att muddra samt lägga upp muddermassor innanför en strandskoning

 

 

 

Tillhörande dokument