JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1659-17

Länsstyrelsen hade förelagt ägaren av en äldre brygga utan landförbindelse att riva ut densamma. MÖD instämde i mark- och miljödomstolens slutsats att länsstyrelsen haft fog för att meddela aktuellt föreläggande.

Tillhörande dokument