JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2667-17

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att elektrifiering av en fastighet utgör ett angeläget allmänt intresse och meddelat strandskyddsdispens för uppförandet av transformatorstation m.m.

Tillhörande dokument