JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 288-16

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstansen funnit att tillstånd till utfyllnad av vattenområde för hamnverksamhet ska meddelas.

Tillhörande dokument