JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 3533-17

Föreläggande om bullerreducerande åtgärder. Eftersom frågan om skäligheten att vidta bullerdämpande åtgärder är rättskraftigt avgjord har nämndens föreläggande fastställts. Trafikverket har dock fått ytterligare tid för att utföra åtgärderna.

 

Tillhörande dokument