JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5258-16

Ansökan om tillstånd till täktverksamhet har avvisats eftersom miljökonsekvensbeskrivningen är så bristfällig att den inte kan godkännas.

 

Tillhörande dokument