JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 543-17

Uppförande av trädäck inom strandskyddat och allemansrättsligt tillgängligt område har krävt strandskyddsdispens. Eftersom det inte funnits särskilda skäl för dispens, har nämndens beslut att avslå ansökan om strandskyddsdispens fastställts.

Tillhörande dokument