JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5452-16

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av underinstansernas avgöranden avslagit ansökan om tillstånd till växtreningsverk då sökanden inte har visat att anläggningen uppfyller gällande miljö- och hälsoskyddskrav.

Tillhörande dokument