JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6109-16

I mål om ansökan om ändring av villkor enligt 24 kap. 8 § MB avseende buller har verksamhetsutövaren inte kunnat visa att förutsättningar för att mildra villkoret föreligger.

Tillhörande dokument