JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6252-17

Strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad (ersättningsbyggnad). Särskilda skäl för dispens har inte ansetts föreligga eftersom ersättningsbyggnaden skulle medföra att det ianspråktagna området utökades mer än obetydligt.

Tillhörande dokument