JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6742-17

Tillstånd enligt Natura 2000 bestämmelserna m.m. Parterna har enats om hur villkor ska lyda. Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit skäl att frångå parternas gemensamma mening och ändrat villkoret på det sätt parterna kommit överrens om.

 

Tillhörande dokument