JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7326-17

Eftersom den berörda fastigheten inte omfattas av strandskydd har länsstyrelsens föreläggande att ta bort vissa anordningar upphävts.

Tillhörande dokument