JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7737-16

Bryggan, som saknade strandskyddsdispens, hade uppförts av en tidigare fastighetsägare 1989. Mark- och miljööverdomstolen fann, i motsatts till underinstanserna, att det vid sådana förhållanden inte var skäligt att förelägga den nya ägaren att riva den aktuella brygganläggningen och upphävde rivningsföreläggandet.

Tillhörande dokument