JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7800-16

Rättelse på den felandes bekostnad utan föregående föreläggande eller förbud (26 kap. 18 § andra stycket MB). En båt- och hamnförening som arrenderar en del av ett hamnområde har ansetts vara verksamhetsutövare i fråga om avhjälpande av skador till följd av dieselutsläpp i det område som föreningen arrenderar. MÖD har även ansett att det är fråga om sådana omständigheter som motiverar ett beslut om rättelse på föreningens bekostnad utan föregående föreläggande eller förbud.


 

Tillhörande dokument