JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8089-16

Kommunen har med stöd av 56 d § lagen (2006:412) allmänna vattentjänster förplitats ersätta motpartens rättegångskostnad i mål om avgift för allmänna vattentjänster

Tillhörande dokument