JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9231-16

En person som förelagts att bl.a. permanent ta bort sättluckor/sättar i en damm har inte ansetts ha faktiska och rättsliga möjligheter att riva ut dammen. Då borttagandet av  sättarna/sättluckorna är den enskilda installation som har störst påverkan på vattendraget har det vidare inte funnits tillräckliga skäl att föreläggandet i övrigt, som även avser ett mikrovattenkraftverk, ska gälla. Med ändring av underinstansernas avgöranden har därmed hela föreläggandet upphävts.

Tillhörande dokument