JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9287-16

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit en ansökan om tillstånd till bl.a. täktverksamhet avseende naturgrus då bolaget inte visat att det föreligger ett objektivt behov av materialet.  

Tillhörande dokument