JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10210-16

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en ansökan om förhandsbesked avseende två fritidshus ska avslås eftersom det inte är fråga om en komplettering till befintlig bebyggelse enligt 4 kap. 4 § miljöbalken.

Tillhörande dokument