JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10491-16

Inglasning av balkong innebär att högsta tillåtna byggnadshöjd överskrids med 5,4 meter vilket inte kan ses som en mindre avvikelse.

Tillhörande dokument