JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10563-16

Målet avser rivning av byggnad med kulturhistoriskt värde i område utanför detaljplan. Den aktuella frågan i målet är om målet ska prövas som en ansökan om rivningslov eller om det istället ska handläggas som en anmälan om rivning.

Tillhörande dokument