JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10756-16

Förhandsbesked för uppförande av två fritidshus. MÖD har i likhet med underinstanserna funnit att platsen för den sökta åtgärden, som omfattas av strandskydd, är lämplig för bebyggelse och att den sökta åtgärden därför kan tillåtas.

 

 

Tillhörande dokument