JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11044-16

MÖD har delat MMD:s bedömning att bygglov inte kan beviljas eftersom avvikelserna från detaljplan i form av byggnadens och stödmurens placering inte kunde godtas. Byggnaden har däremot bedömts planenlig beträffande byggnadshöjd. MMD:s domslut har därmed fastställts.

Tillhörande dokument