JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2343-16

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det finns förutsättningar att ge bygglov i efterhand till vissa tillbyggnader.

Tillhörande dokument