JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3032-17

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det varit förenligt med detaljplanen att bygga ett mindre gatukök på gatumark

Tillhörande dokument