JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3545-16

Mål om bygglov för tillbyggnad på hus placerat över en fastighetsgräns. Fråga bl.a. om förenlighet med detaljplanerna på båda sidor av fastighetsgränsen med olika användningsområden i detaljplan.

Tillhörande dokument