JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3669-16

Utdömande av vite. Fråga om föreläggandet varit tillräckligt tydligt formulerat. Mark- och miljööverdomstolen fann att även om vissa oklarheter förelåg så var detta inte ett sådant väsentligt fel att föreläggandet inte kunde läggas till grund för utdömande av vitet

Tillhörande dokument