JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3764-17

Fråga om lokaliseringen  av en byggnad avvek från byggnadsplanens bestämmelser om avstånd till tomtgräns. Även fråga om två bygglovsbefriade byggnader skulle beaktas vid bedömningen av antalet i planen tillåtna byggnader.

Tillhörande dokument