JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4033-16

Då det är oklart hur bestämmelserna om sanktionsavgift i PBF ska tolkas i en situation där någon utför en åtgärd som omfattas av det beviljade bygglovet men inte av det meddelade startbeskedet, ska någon sanktionsavgift inte tas ut. 

Tillhörande dokument