JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4472-17

Ventilationsanläggning på skoltak har ansetts tillgodose ett angeläget  gemensamt behov enligt 9 kap. 31 c § PBL i bygglovsärende. 

Tillhörande dokument