JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6030-16

Detaljplan i område med skyddsvärd natur. Enskilda har klagat och åberopat både allmänna och enskilda intressen. Kommunen har bedömt att naturvärdena kan bibehållas och att de störningar som uppkommer för enskilda inte är någon betydande olägenhet. Överklagandena har avslagits.

Tillhörande dokument