JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: Svea HR P 6458-16 Dom 2017-06-09

Ansökan om bygglov. Fråga om avvikelser från en äldre detaljplan är förenlig med detaljplanens syfte och kan accepteras som en liten avvikelse. Bygglov har nekats.

Tillhörande dokument