JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6462-16

Ansökan om förhandsbesked. Fråga om avvikelser från en äldre detaljplan är förenlig med detaljplanens syfte och kan accepteras som en mindre avvikelse. Förhandsbesked har nekats.

Tillhörande dokument