JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6844-17

Ett småhusområde har av kommunen utpekats som särskilt värdefullt enligt 8 kap. 13 § PBL. Inom ett sådant område har bygglov nekats för tillbyggnad i strid mot plan.

Tillhörande dokument