JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8301-16

Bygglov för ändrad användning till HVB-hem har, eftersom hästverksamhet bedrivs i stall åtta meter från byggnaden, upphävts med hänsyn till att risken för hästallergen medför en sådan fara för människors hälsa som avses i 2 kap. 9 § PBL.

Tillhörande dokument