JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8407-16

Återförvisning till nämnden på grund av brister i den ansökan som legat till grund för beslut om bygglov.

Tillhörande dokument