JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8664-16

Sammanfattning: Målet avser ansökan om bygglov för tvåbostadshus inom område med detaljplan. Den avgörande frågan i målet är om det är förenligt med detaljplanens bestämmelse om placering av byggnader att ge det ansökta bygglovet.

Tillhörande dokument