JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8826-16

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det är oklart vilka åtgärder som omfattats av marklovsansökan och det av nämnden lämnade marklovet. Med hänsyn till dessa oklarheter har nämndens beslut upphävts och målet återförvisats dit för fortsatt handläggning.

 

Tillhörande dokument