JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8828-16

Fråga om betydande olägenhet för granne vid användandet av en uppförd takterrass på ett enbostadshus. MÖD har funnit att nyttjandet av takterassen inte utgör en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 § PBL.

Tillhörande dokument