JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8861-15

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en tillbyggnad med tillhörande takaltan utgör en tillåten mindre avvikelse från gällande stadsplan samt att åtgärderna inte utgör betydande olägenhet.

Tillhörande dokument