JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: Svea HR P 9288-16 Dom 2017-03-07

MÖD har mot bakgrund av ett områdes karaktär bedömt att ommålning av fasad och byte av takpannor på en fastighet i området utgjort sådana åtgärder som kräver bygglov. Med hänsyn till intresset av en god helhetsverkan har MÖD fastställt nämndens beslut att inte meddela bygglov.

Tillhörande dokument