JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9491-16

Fråga om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastighet utanför planlagt område. Mark- och miljööverdomstolen har instämt i underinstansernas bedömning att det finns förutsättningar att meddela bygglov och avslagit överklagandet.

Tillhörande dokument