JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9631-16

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att uppförandet av ett trevåningshus utanför detaljplanelagt område innebär en betydande olägenhet för grannarna bakom på grund av inskränkning av utsikt.

Tillhörande dokument