JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9855-16

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov för tillbyggnad då tillbyggnaden tillsammans med huvudbyggnaden innebär en omfattande avvikelse från detaljplanen.    

Tillhörande dokument