JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1916-18

MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att bygglov för flerbostadshus strider mot den gällande detaljplanens syfte

Tillhörande dokument