JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 10369-16

Fråga om avgränsningen av den skyddszon som ska ingå i ett 3D-utrymme vid fastighetsbildning för genomförande av del av Förbifart Stockholm. Då aktuell förrättning utgör ett genomförande av detaljplan för att bilda en fastighet för allmän plats inom planen och kommunen har rätt att lösa in området eller utrymmet för allmän plats samt att fastighetsbildning inte får ske i strid mot planen har lantmäteriet inte något utrymme för att överpröva om den allmänna platsen fått en lämplig utformning. I ett avseende, där detaljplanen inte varit helt tydlig, har vägplanen som tagits fram parallellt med detaljplanen använts för att tolka detaljplanen.

 

Tillhörande dokument