JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 10412-17

Fråga om skäligheten i debiterad förrättningskostnad. I förhållande till det arbete som Lantmäteriet redovisat har debiterad förrättningskostnad framstått som oskäligt hög. Det av mark- och miljödomstolen nedsatta beloppet har därför fastställts.

Tillhörande dokument