JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 6397-17

Ett beslut av Lantmäterimyndigheten om att ett anläggningsbeslut enligt 33 § anläggningslagen ska upphöra att gälla eller inte får överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 12 § lagen om fastighetsregister och inte till mark-och miljödomstol.

 

MÖD 2018:2

Tillhörande dokument