JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 9585-17

Mål om ersättning för upplåtelse av ledningsrätt. Frågorna i målet är vilken beräkningsmodell som ska tillämpas vid beräkning av ersättning för det upplåtna området och om ersättning ska utges för marknadsvärdepåverkan utanför upplåtet område.

Tillhörande dokument