JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 9602-17

I samband med att en förrättning avslutades upprättade Lantmäteriet en faktura som angavs vara slutfaktura. Lantmäteriet har utan hinder av detta ansetts vara berättigad till ytterligare ersättning för arbete som varit nödvändigt vid förrättningen.

Tillhörande dokument